سبا (سامانه بهره برداری اطلاعات)

سامانه مدیریت فناوری اطلاعات (HMIS) به سامانه بهره برداری اطلاعات (سبا) تغییر یافته است.

برای ورود به سامانه بر روی لینک مقابل کلیک کنید : saba.lums.ac.ir

سامانه HMIS موقتا از طریق سامانه جدید در دسترس می باشد.